Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.

 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.
 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.
 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.
 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.
 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.
 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.

Principals dades:

 • Client: ARAMARK Servicios de Catering, S.L.U. / IMAD
 • Tipus edifici/projecte: Cuines que donen servei a escoles o residencies, entre elles:
  • Col·legi Montserrat
  • Col·legi Sant Domènec de Tarragona
  • Centre d’atenció sanitària de Balaguer
  • Palau Sant Jordi

Descripció de l’actuació:

L’objecte d’aquests tipus d’actuacions és la redacció de projectes tècnics per tal de legalitzar les instal•lacions elèctriques i de gas de les cuines de diferents centres.
Les tasques a realitzar es centren en el càlcul i disseny de la instal·lació, el compliment de les normatives i el seguiment dels tràmits a realitzar fins a l’obtenció dels permisos necessaris de cada instal·lació.