Projecte executiu instal·lacions i legalitzacions del local MITJA VIDA

  • Projecte executiu instal·lacions i legalitzacions del local MITJA VIDA
  • Projecte executiu instal·lacions i legalitzacions del local MITJA VIDA
  • Projecte executiu instal·lacions i legalitzacions del local MITJA VIDA
  • Projecte executiu instal·lacions i legalitzacions del local MITJA VIDA

Principals dades:

  • Client: Mitja Vida (MORRO FI)
  • Tipus de local: Bar sense cuina
  • Emplaçament: c/ Brusi 39 de Barcelona
  • Descripció de l’actuació:

    L’actuació va consistir en desenvolupar el projecte de les instal·lacions del local Mitja Vida. De les instal·lacions existents no es va aprofitar res ja que es va fer obra a tot el local. Principalment s’ha hagut de dissenyar la instal·lació elèctrica ja que era la més destacada. A partir del projecte s’ha fet seguiment de l’execució de l’obra i s’ha anat perfilant el projecte segons necessitats del client per ajustar costos i per cumplir amb la normativa vigent. Amb l’obra acabada es procedeix a legalitzar la instal·lació elèctrica.