Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals

  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals
  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals
  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals
  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals
  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals
  • Projecte de substitució dels equips de llum existents de l’enllumenat públic d’Esparreguera i determinats equipaments municipals

 

Principals dades:

• Client: Ajuntament d’Esparreguera
• Abast del projecte: Nucli Urbà, Barri de la Font, Castell, La Plana, Barri de Can Comelles, Can Rial, Mas d’en Gall, Can Vinyals, Polígon industrial Magarola Sud, Polígon industrial del Sud, Polígon industrial de Can Comelles, Polígon industrial Can Comelles Sud i Polígon industrial de Can Roca.

Descripció:

El present projecte s’impulsa des de l’Ajuntament d’Esparreguera per tal de millorar l’enllumenat públic del municipi i dels seus equipaments. Les millores que es plantegen són en tres àmbits: millora de la qualitat de il·luminació de les voreres, vials i equipaments, estalvi i eficiència energètica i millora de la seguretat de la instal·lació elèctrica existent.

En el projecte s’especifiquen les condicions tècniques, d’execució i econòmiques per executar l’adequació i millora de la xarxa d’enllumenat públic i equipaments. Per tal d’elaborar el projecte es va procedir a examinar els quadres elèctrics de cada barri i realitzar proves i estudis lumínics per millorar la situació actual.

Es va plantejar la substitució dels equips de llum del sistema d’enllumenat existent per altres de tipus LED, respectant els bàculs, suports i llumeneres sempre que fos possible. Tanmateix, en alguns barris va ser necessari replantejar la distribució dels bàculs i cablejat per tal d’adequar-los a la normativa.