Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera

 • Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera
 • Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera
 • Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera
 • Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera

Principals dades:

 • Client: IMAD
 • Tipus d’habitatge: Habitatge privat
 • Energia produïda: 2.230kWh/any
 • Ubicació:Les Planes, Vallvidrera

  Descripció de l’actuació:

  Projecte tècnic pel dimensionament de les plaques solars tèrmiques necessàries per donar servei a un habitatge privat. Les necessitats de les plaques solars tèrmiques eren per a l’Aigua Calenta Sanitària i suport per a la calefacció.
  L’execució del projecte es va realitzar amb material del proveïdor DOMUSA format per panells solars DS-matic PLUS 1.25 XL, un dipòsit amb intercanviador de calor i una caldera de gas de suport.