Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars

 • Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars
 • Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars
 • Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars
 • Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars

Principals dades:

 • Client: Diverses comunitats de propietaris
 • Tipus d’edifici: Habitatges Plurifamiliars
 • Emplaçaments: c/ Provença 360 (Barcelona), c/ Diputació 123 (Barcelona), c/ Consell de Cent 382 (Barcelona), Avda. Roma 13 (Barcelona), c/ Canigó 66 (Barcelona)
 • Descripció de l’actuació:

  En els darrers anys totes les finques d’habitatges amb potència contractada superior als 100 kW se’ls va requerir adequar la instal·lació a la Normativa vigent. Si s’acollien a la Instrucció 10/2005 de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya la instal·lació elèctrica es podia adequar al Reglament vigent al moment de l’execució de la instal·lació i evitar haver de adequar-se al REBT 2002.
  ESITEC ha adequat la instal·lació elèctrica de les finques anomenades i ha realitzat tots els tràmits administratius i de projecte per tal d’acollir-se a la Instrucció 10/2005, principalment desenvolupant la Memòria Tècnica de Disseny.