Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments

 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments

Principals dades:

 • Client: Diverses comunitats de propietaris
 • Tipus d’edifici: Aparcaments
 • Emplaçaments: c/ Melcior de Palau 14 (Barcelona), c/ Conca 23 (Barcelona), c/ Goya 12 (Hospitalet de Llobregat), c/ Girona 8 (Sant Feliu de Llobregat

Descripció de l’actuació:

Els aparcaments per normativa han de disposar de il·luminació permanent les 24 hores del dia. Acostuma a ser il·luminació realitzada amb tubs de fluorescència. ESITEC proposa la substitució d’aquests tubs per tubs LEDS. El que aconseguim és per una banda reduir la factura elèctrica quasi el 50%, a la vegada reduir la potència contractada i per últim però no menys important, l’estalvi en manteniment és molt important degut a la vida 5 vegades superior d’un LED a un fluorescent.