Instal·lació de campanes LED per a la il·luminació de naus industrials

  • Instal·lació de campanes LED per a la il·luminació de naus industrials
  • Instal·lació de campanes LED per a la il·luminació de naus industrials

Principals dades:

  • Client: KME Ibertubos S.A.U.
  • Tipus edifici: Nau industrial d’emmagatzematge
  • Emplaçament: Santa Perpetua de Moguda
  • Descripció de l’actuació:

    Amb l’objectiu de reduir el consum energètic i assolir un estalvi anual a les factures elèctriques, es va procedir a canviar les campanes existents d’elevat consum per unes campanes LED.

    Les naus on es va realitzar la intervenció disposaven de sostres molt alts, per tant va ser necessari realitzar un estudi lumínic amb diferents models fins assolir la intensitat lumínica desitjada.