Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí

 • Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí
 • Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí
 • Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí
 • Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí
 • Informe optimització traçat L220kV subestació Espluga de Francolí

Principals dades:

 • Client: SET Advocats
 • Emplaçament: Espluga de Francolí
 • Tensió línia: 220 kV
 • Descripció de l’actuació:

  RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. ha projectat una línia aèria de transport d’energia elèctrica de doble circuit a 220 kV, denominada “Entrada Sortida a l’Espluga de la línia Juneda-Montblanc “, la qual permetrà la connexió de la futura subestació elèctrica de 220kV de l’Espluga amb la línia aèria existent “Juneda-Montblanc” per al transport d’energia elèctrica. Aquesta nova línia elèctrica aèria, s’ha traçat en el projecte de manera que afecta a una parcel·la privada.

  Informe tècnic que demostra que hi ha altres opcions tècnicament viables i econòmicament similars de cost d’execució a la proposada per RED ELÈCTRICA D’ESPANYA, S.AU. i que compleixen amb el Reial Decret 1995/2000, d’1 de desembre i amb la Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, que no afecten a cap parcel·la privada.