Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís

 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís
 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís
 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís
 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís
 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís

Principals dades:

 • Client: Fundació Benèfica Assís
 • Emplaçament: Camí Can Ponsich – Sant Quirze del Vallès
 • Estalvis gas: 198.446 kWh/any = 9.675€/any
 • Estalvis elèctrics: 84.263 kWh/any = 14.000€/any
 •  

  Descripció de l’actuació:

  L’objectiu principal és, mitjançant la integració del manteniment i la gestió energètica, dur a terme una sèrie de millores per reduir el consum elèctric, tèrmic i d’aigua de l’edifici on s’ubica la Residència Assís.

  Algunes de les actuacions que s’han realitzat són la substitució de calderes antigues per d’altres d’alta eficiència, ajust dels circuits hidràulics, unificació de comptadors i línies elèctriques, il·luminació LED, construcció d’un pou per aigua de reg i formació del personal.

  Per altra banda també s’han realitzat i executat projectes de instal·lacions, com per exemple les legalitzacions de totes les instal·lacions, la instal·lació de climatització i ventilació, substitució de bombes i intercanviadors de calor i diferents modificacions de la instal·lació elèctrica.