Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat

  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat
  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat
  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat
  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat
  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat
  • Curs d’Energia Solar Fotovoltàica a l’Associació d’Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat

Descripció de l’actuació:

L’Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors de l’Hospitalet de Llobregat (APEI) va organitzar un curs de 60 hores de duració orientat a professionals del sector en estat laboral d’aturats, amb necessitat i ganes de formar-se en un nou àmbit, les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

El contingut del curs estava dividit en tres parts:

  • Teoria: Desenvolupament de continguts teòrics per entendre des dels conceptes bàsics de l’energia solar fotovoltaica fins a conceptes tècnics dels components que formen part d’una instal·lació solar fotovoltaica (panells, inversors, bateries, reguladors, etc.)
  • Pràctica: Muntatge i connexió de diferents configuracions de panells solars amb inversor i convertidor de DC a AC. Presa de dades en funció d’inclinacions i posada en funcionament per posar en marxa diferents aparells elèctrics.
  • Visites i xerrades amb proveïdors: Visita a “La fàbrica del sol”, visita a la “Pèrgola del Fòrum” i xerrades amb fabricants de material i distribuïdors.