Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona

 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona
 • Auditories energètiques de 4 Complexes Esportius Municipals (CEM) per la Diputació de Barcelona

Principals dades

 • Client: Diputació de Barcelona
 • Tipus edifici: Complex esportiu municipal de Sant Llorenç Savall, La Roca del Vallès, La Llagosta i Pallejà
 • Consum: Entre 89.155kWh i 1.843.063kWh
 • Estalvis econòmics potencials: Entre 30% i 50%
 • Descripció de l’actuació:

  L’objecte que es planteja amb la realització de les diferents auditories energètiques és avaluar la situació actual de les instal·lacions de gas, aigua i electricitat dels edificis. A partir dels estudis realitzats s’aporten mesures d’estalvi energètic i millores de confort.

  Els edificis d’ús esportiu acostumen a presentar una gran possibilitat d’estalvi i millora. Entre les conclusions extretes s’ha observat la necessitat d’actuar sobre el control del funcionament de les instal·lacions de climatització, així com en l’encesa de la il·luminació.

  A més a més, entre les mesures a implementar, es dóna importància a la conscienciació i formació del personal dels centres així com als seus usuaris. La realització de bones pràctiques ajuda a reduir la demanda energètica, i per tant el consum.