Auditoria energètica edifici oficines a Sant Cugat del Vallès

 • Auditoria energètica edifici oficines a Sant Cugat del Vallès
 • Auditoria energètica edifici oficines a Sant Cugat del Vallès
 • Auditoria energètica edifici oficines a Sant Cugat del Vallès

Principals dades:

 • Client: Organ
 • Tipus edifici: Edifici d’oficines
 • Consum actual: 110.000 kWh/any
 • Estalvis potencials: 14.000€/any
 • Descripció de l’actuació:

  L’objecte del present estudi tècnic és definir una sèrie de mesures viables que afavoreixin a la reducció del consum elèctric dels serveis comuns d’un edifici d’oficines ubicat al carrer Ausiàs Marc de Sant Cugat del Vallès. L’edifici consta d’unes 40 oficines d’accés directe des de cada una de les 4 plantes del’edifici. A nivells de subministres energètics només s’ha considerat el subministrament elèctric. No existeix el subministrament de gas i respecte el subministrament d’aigua ha quedat fora de l’estudi.
  En l’estudi es va detectar que el consum era molt constant, tant en horari laboral, com a les nits com als caps de setmana, per tant el gruix de mesures es van centrar a proposar millores en la gestió de la il·luminació que era l’element de consum que més energia utilitzava. I les mesures proposades anaven dirigides a reduir el consum de la il·luminació però sense baixar les prestacions lumíniques de l’edifici.