Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.

 • Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.
 • Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.
 • Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.
 • Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.

Principals dades

 • Client: Residència Santa Eulàlia
 • Tipus edifici: Edifici residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat
 • Consum: 545.461 kWh
 • Estalvis econòmics potencials: Entre 20% i 30%
 • Descripció de l’actuació:

  L’objecte que es planteja amb la realització de l’auditoria energètica és avaluar la situació actual de les instal·lacions de gas aigua i electricitat de l’edifici. Amb l’estudi realitzat s’aporten mesures d’estalvi energètic i millores de confort.

  Entre les conclusions extretes s’ha observat la necessitat d’actuar sobre el control del funcionament de les instal·lacions de il·luminació, també s’ha observat una tecnologia antiquada i amb alts consums en les llumeneres actuals. Cal destacar la gran possibilitat d’estalvi i millora en els edificis d’ús tipus residència.

  Entre les mesures a implementar es dóna importància a la conscienciació i formació del personal del centre així com als seus usuaris. La realització de bones pràctiques ajuda a reduir la demanda energètica, i per tant el consum.