Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta

 • Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta
 • Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta
 • Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta
 • Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta
 • Auditoria energètica a la Clínica Barceloneta

Principals dades:

 • Client: Clínica Barceloneta S.A.
 • Superfície: 2.350 m2
 • Consum actual: 950.000 kWh/any i 7.650 m3 aigua
 • Estalvis potencials: 26,7%
 • Descripció de l’actuació:

  Els principals consums detectats a la Clínica es localitzaven a la cuina on hi ha instal·lats molts aparells bàsicament de consum elèctric, de gran potència i de funcionament constant (regenerador, cambres frigorífiques, tren de rentat, etc)
  També caldria destacar els consums importants provocats pel sistema de calefacció on es podria millorar el seu aïllament de les canonades i del sistema d’intercanvi i emmagatzematge.
  El consum d’il·luminació és bastant baix pels metres quadrats de la Clínica.
  Finalment es podrien introduir certes mesures de control en il·luminació i climatització que acompanyades de la implantació de bones pràctiques ajudaria a reduir de forma destacable els consums ociosos detectats amb l’analitzador de xarxes.