instal·ladora

 • Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.

  Realització de projectes tècnics de legalització de les instal·lacions de gas i electricitat de diferents cuines per l’empresa Aramark.

  Redacció i elaboració del projecte, juntament amb el seu seguiment fins a l'obtenció dels permisos.
 • Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís

  Gestió energètica, manteniment i implantació de millores en la Residència geriàtrica Assís

  Actuacions realitzades per reduir els consums de la residència
 • Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.

  Auditoria d’una residència per a gent gran a L’Hospitalet de Llobregat.

  Avaluació de la situació actual de les instal·lacions i propostes de millora.
 • Instal·lació de campanes LED per a la il·luminació de naus industrials

  Instal·lació de campanes LED per a la il·luminació de naus industrials

  Substitució de campanes existents d'elevat consum per campanes LED.
 • Realització de projecte d’activitats per a llicència mediambiental d’un taller mecànic a Barcelona. Legalització de les instal·lacions de pressió i elèctrica.

  Realització de projecte d’activitats per a llicència mediambiental d’un taller mecànic a Barcelona. Legalització de les instal·lacions de pressió i elèctrica.

  Redacció i elaboració del projecte, juntament amb el seu seguiment fins a l'obtenció dels permisos.
 • Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments

  Instal·lació de tubs LED per la il·luminació en diversos aparcaments

  Substitució de tubs de fluorescència a tubs LED en diferents aparcaments per assolir importants estalvis energètics i de manteniment
 • Instal·lació bateria de condensadors al local “El catering de la Bibi”

  Instal·lació bateria de condensadors al local “El catering de la Bibi”

  Degut a l'elevat consum d'energia reactiva es va instal·lar una bateria de condensadors de 25 kVAr a 230V evitant les penalitzacions en la factura elèctrica
 • Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera

  Projecte i instal·lació plaques solars tèrmiques en un edifici vivendes en Vallvidrera

  Instal·lació formada per panells solars tèrmics, dipòsit d'acumulació amb intercanviador i caldera de suport.
 • Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars

  Legalització elèctrica i adequació serveis comuns diversos edificis plurifamiliars

  Finques que tenen contractat més de 100 kW de potència i que legalitzen la seva instal·lació acollint-se a la Instrucció 10/2005
 • Substitució il·luminació a Led a local comercial Contact Optical

  Substitució il·luminació a Led a local comercial Contact Optical

  Substitució de 90 bombetes del tipus dicròica de 50W per làmpades LED de 6 W aconseguint la mateixa qualitat lumínica
 • Adequació de les instal·lacions c/ Serra 17 Barcelona

  Adequació de les instal·lacions c/ Serra 17 Barcelona

  Execució claus en mà de les instal·lacions de serveis comuns (electricitat, lampisteria, gas i telecos) que donen servei a una finca plurifamiliar de 10 habitatges i 2 locals