manteniment

ESITEC INSTAL·LADORA ofereix un servei de manteniment de les instal·lacions del seus edificis: electricitat, gas, climatització, lampisteria, sanejament,  telecomunicacions, etc.

Mitjançant els contractes de manteniment fem que els nostres clients s’oblidin de les instal·lacions, ja que realitzem les tasques de manteniment periòdiques pertinents a totes les instal·lacions, prevenint les averies i les hi allarguem la vida útil.

  

Manteniment preventiu:

  • Revisió periòdica de la instal·lació.
  • Informe tècnic detallat.
  • Valoració del cost de la reparació d’anomalies.
  • Lliurament d’informe detallat del servei desenvolupat, amb acreditació de les revisions efectuades.
  • Manteniment correctiu:

  • Servei de reparacions d’avaries, tant de les anomalies detectades en el servei de manteniment preventiu com les avaries que es produeixin en el funcionament normal de les instal·lacions.
  • Servei d’atenció les 24 hores.