cursos

ESITEC FORMACIÓ està present en la formació tècnica des de la realització de cursos propis fins a la participació en Postgraus o Masters. Sempre amb la vocació de transmetre els conceptes de forma senzilla i amb la màxima rigorositat. I amb l’aportació de molts casos pràctics i fàcils de comprendre.

Cursos estalvi i eficiència energètica

  • L’estalvi energètic i les energies renovables
  • Auditories energètiques
  • Estalvi energètic en il·luminació
  • Monitorització energètica
  • Altres cursos

  • Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió – RBT
  • Reglament Instal·lacions tèrmiques als edificis – RITE
  • Codi Tècnic de la edificació – CTE