instal·lacions

Solucions en el disseny de tot tipus d’instal·lacions en els àmbits de:

 • Equipaments públics
 • Equipaments privats
 • Indústria i logístic
 • Residència i habitatge
 • Urbanització i Civil
 •  

  Els serveis que oferim són:

 • Projecte bàsic i executiu
 • Direccions d’obra
 • Project Management
 • Coordinació de Seguretat i Salut