altres

A ESITEC també disposem de professionals amb capacitat tècnica per desenvolupar projectes de:

  • Plans d’Autoproteccions
  • Dictàmens i peritatges
  • Estudis d’impacte ambiental
  • Estudis de movilitat
  • Estudis i certificacions sonomètriques