gestor

Esdevenir el gestor energètic d’una empresa o d’un municipi significa que ESITEC ENERGIA sigui el màxim responsable del consum energètic. A partir d’un PLA ENERGÈTIC A MIDA, d’unes visites periòdiques de seguiment i de l’aplicació de mesures consensuades de forma progressiva, ESITEC aconsegueix que s’assoleixin uns estalvis energètics de l’ordre del 30%.

L’enfocament és tal que en la majoria de casos assolir aquesta fita d’estalvi no suposa cap cost pel nostre client ja que s’inicia aplicant mesures sense cost o amb inversió baixa i amb l’estalvi aconseguit s’executen noves inversions.

  • Elaboració del Pla Energètic de l’Empresa
  • Visites periòdiques a l’empresa
  • Control i seguiment de la facturació dels diferents subministraments
  • Propostes de mesures per l’estalvi energètic i seguiment de la seva execució
  • Monitorització dels consums energètics
  • Informes situació energètica i millores aconseguides
  • Informació de Subvencions, ajudes i finançament
  • Informes de benchmarking
  • Formació als responsables tècnics i als treballadors
  • Suport en el procés de buscar fórmules d’inversió externa (ESE, estalvis garantits, estalvis compartits, etc)