execució

Executem les propostes i mesures plantejades dins l’àrea de l’estalvi i l’eficiència energètica, tals com:

 

 • Il·luminació eficient:
 • - Il·luminació Led
  - Balast electrònics
  - Detecció i control

 • Sistemes de mesura i control de l’energia (submetering)
 • - Sistemes de monitorització del consum de l’energia
  - Sistemes comptadors  energètics i analitzadors de xarxes
  - Building System Monitor

 • Xarxa elèctrica
 • - Bateria de condensadors
  - Filtres d’harmònics
  - Protecció pertorbacions xarxa elèctrica

 • Energies renovables
 • - Plaques solars fotovoltàiques (Balanç neutre)
  - Calderes de Biomassa
  - Cogeneració