consultoria

ESITEC ENERGIA, ofereix els serveis de consultoria a l’empresa privada i a l’administració pública per tal d’assessorar en tots aquells aspectes relacionats en l’eficiència energètica així com en les energies renovables  amb l’objectiu de reduir el consum energètic i les emissions de CO2 per tant rebaixar el cost energètic de les empreses.

La consultoria es basa en:

  • Auditoria energètica
  • Assessorament en contractació energètica
  • Elaboració del Pla Energètic
  • Propostes de millora
  • Estudis de viabilitat d’implantació d’inversions energètiques
  • Assessorament  en externalització cap a empreses de serveis energètics (ESE)
  • Implantació ISO 50001
  • Sol·licitud de subvencions